10 okt 2016                   

Echtgenote: Tjipkjen de Jong #8816
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Oege Adema #8815 Getrouwd: in Menaldumadeel, Beetgum 1
Vader: Moeder:
M Kind 1: Haring Adema #8817 Geboren: 22 Aug 1819 1 Echtgenote: Lijsbeth van der Woude #8872 Getrouwd: in Menaldumadeel, Menaldum 2 Echtgenote: Janke Zijlstra #8875 Getrouwd: 20 Aug 1848 in Menaldumadeel, Beetgum 2
V Kind 2: Jantje Adema #8818 Geboren: 30 Jul 1821 1
V Kind 3: IJmkje Adema #8819 Geboren: 27 Sep 1823 1
V Kind 4: IJmkje Adema #8820 Geboren: 9 Jan 1825 1 Echtgenoot: Albert Hamringa #8877 Getrouwd: 16 Mei 1847 2
V Kind 5: Klaaske Oeges Adema #8821 overleed in de ouderdom van: 75 Geboren: 30 Mrt 1829 in Menaldumadeel, Menaldum 3 Overleden: 3 Dec 1904 in Amerika, New Jersey, Paterson 3 Echtgenoot: Jan Tjeerds Stienstra #9147 geb. 27 Jul 1830 ovl. 1 Aug 1889 Getrouwd: ___ 1858 4 Notities
M Kind 6: Sjouke Adema #8822 Geboren: 9 Sep 1833 1
V Kind 7: Tjitske Adema #8823 Geboren: 9 Sep 1833 1
Bronnen: (1) Genealogische gegevens v/d geslacht Adema (alleen gegevens), 5. (2) Genealogische gegevens v/d geslacht Adema (alleen gegevens), 3. (3) E-mail van Lisabeth J. Chasolen dd 22-7-00, 1. (4) E-mail van Lisabeth J. Chasolen dd 22-7-00, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex