10 okt 2016                   

Echtgenote: Aaltje S. Algra #8135 overleed in de ouderdom van: 85
Geboren: 21 Mei 1870 in Wonseradeel, Gaast Overleden: 4 Mrt 1956 in Baarderadeel, Bozum Vader: Moeder:
Echtgenoot: Hantje Klazes Hannema #8133 overleed in de ouderdom van: 69 Getrouwd: 25 Nov 1916 in Wymbritseradeel
Geboren: 28 Nov 1868 in Wymbritseradeel, Nijland Overleden: 14 Mrt 1938 in Bolsward Vader: Klaas Hannema #8128 Moeder: Antje Meinderts de Boer #8129 Andere partner 1
'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex