10 okt 2016                   

Echtgenote: Aaltje Cornelis Baarda #7905 overleed in de ouderdom van: 38
Geboren: 8 Sep 1800 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Overleden: 25 Dec 1838 in Wonseradeel, Parrega 1 Vader: Cornelis Wypkes Baarda #1976 (boer) Moeder: Tjitske Durks Wiersma #1977 (kastelein) Andere partner 2
Echtgenoot: Sybren Hantjes Hannema #7904 overleed in de ouderdom van: 42 Getrouwd: 23 Mei 1829 in Wonseradeel 1
Geboren: 17 Jul 1790 in Wonseradeel, Dedgum 1 Gedoopt: 1 Aug 1790 in Wonseradeel, Dedgum 1 Overleden: 6 Dec 1832 in Wonseradeel, Parrega Religie: N.H. Beroep: boer Vader: Hantje Fedses Hannema #7821 (boer) Moeder: Haebeltje Piers #7822
V Kind 1: Haebeltje Sijbrens Hannema #11466 overleed in de ouderdom van: 87 Geboren: 28 Okt 1830 in Wonseradeel, Parrega 2,3,4,5 Overleden: 22 Sep 1918 in Wonseradeel, Longerhouw 6,3,4,5 Begraven: in Wonseradeel, Longerhouw 4 Echtgenoot: Douwe Douwes de Jong #11465 geb. 17 Dec 1833 ovl. 30 Apr 1911 Getrouwd: 29 Mei 1858 in Wonseradeel 6
V Kind 2: Tjitske Hannema #11595 overleed in de ouderdom van: 35 Geboren: 11 Okt 1832 in Wonseradeel, Parrega 7 Overleden: 27 Jan 1868 in Wonseradeel, Ferwoude 7 Echtgenoot: Age Sijbrens de Witte #11557 geb. 20 Jun 1833 ovl. 19 Okt 1901 Getrouwd: 3 Mei 1856 in Wonseradeel 7
Bronnen: (1) Internet: http://www3.telus.net/verster/deboer/kwgdbVIa.htm. (2) Genealogie Hannema, 1. (3) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 5-10-02 'De Boer'. (4) Grafsteen in de kerk te Longerhouw. (5) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. (6) Internet: www.genlias.nl, 1. (7) Willem Paulus Visser, Stamboom v/d nageslacht van Pieter Harmens en Griet Sjoerds (1997). Stamboom De Witte, 17. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex