10 okt 2016                   

Echtgenote: Jeltie Jurjans Burgman #29522
Geboren: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Marten Martens Aagma #29514 Ook bekend als: Marten Martens Agema 1 Kerk. huwelijk: 8 Dec 1694 in Bolsward 1 Getrouwd: 25 Dec 1694 in Wonseradeel, Burgwerd/Hichtum/Hartwerd 1
Geboren: Vader: Marten Sibles Aggema #29504 Moeder: Jisseltje Feeyttis #29505 Andere partner 2 Notities
V Kind 1: Catelyntie Martens Agema #29523 Geboren: Overleden: Echtgenoot: Age Beerns #29524 Getrouwd: 11 Okt 1722 in Bolsward 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex