10 okt 2016                   

Echtgenote: Jeltje Joannes #29507
Geboren: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Sible Martens Agema #29506 Ook bekend als: Sible Martens Aagma 1 Getrouwd: 18 Mei 1684 in Wymbritseradeel, Nijland 1
Geboren: Overleden: Beroep: kerkvoogd 1706, ontvanger 1 Vader: Marten Sibles Aggema #29504 Moeder: Jisseltje Feeyttis #29505 Notities
V Kind 1: Aukjen Sibles Agema #29512 Geboren: Overleden: Echtgenoot: Lieuwe Jans #29513 Getrouwd: ___ 1713 in Wymbritseradeel, Nijland 1 (zie info 1) Notities
M Kind 2: Jan Sibles #29508 Gedoopt: 14 Mei 1702 in Hennaarderadeel, Kubaard/Waaxens 1 Overleden:
V Kind 3: Jissel Sibles #29509 Gedoopt: 30 Mrt 1704 in Hennaarderadeel, Kubaard/Waaxens 1 Overleden: Notities
V Kind 4: Johantie Sibles #29510 Gedoopt: 30 Mrt 1704 in Hennaarderadeel, Kubaard/Waaxens 1 Overleden: Notities
V Kind 5: Jissel Sibles #29511 Geboren: in Hennaarderadeel, Waaxens 1 Gedoopt: 21 Okt 1706 in Hennaarderadeel, Kubaard/Waaxens 1 Overleden:
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Derde proclamatie op 5 november 1713 in Kubaard. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex