10 okt 2016                   

Echtgenote: Lieuwkjen Paulus Andela #1177 Ook bekend als: Leukjen Paulus 1
Gedoopt: 12 Feb 1764 in Bolsward Religie: R.K. 1 Vader: Poulus Douwes #5056 (huisman) Moeder: Marijke Sybes #5057 Notities
Echtgenoot: Louw Sierks Andela #1176 overleed in de ouderdom van: 83 Getrouwd: 5 Okt 1793 in Wonseradeel 2,1 Kerk. huwelijk: 6 Okt 1793 in Wonseradeel, Makkum 1
Geboren: ___ 1764 in Wonseradeel, Cornwerd 2 Overleden: 31 Dec 1847 in Franekeradeel, Hitzum 2 Vader: Sierk Hessels #14881 Moeder: Boukje Jans #14882 Notities
V Kind 1: Baukjen Louws Andela #519 Gedoopt: 3 Aug 1794 in Wonseradeel, Makkum 3,4 (zie info 1) Overleden: 24 Mrt 1855 in Workum 2 Beroep: boeredienstmeid 4 Echtgenoot: Jacob Tjeerds Buwalda #517 geb. 31 Aug 1790 ovl. 29 Dec 1853 Doopnaam: Jacobus Tjeerds 5 Getrouwd: 9 Feb 1817 in Workum 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.ysa.nl. (3) Internet: http://www.ysa.nl/stam/ Zie archief, 1. (4) Internet: www.genver.nl. (5) Internet: www.tresoar.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Bij haar doop was Anti Paulus haar meter. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex