10 okt 2016                   

Echtgenote: Baukjen Louws Andela #519
Gedoopt: 3 Aug 1794 in Wonseradeel, Makkum 1,2 (zie info 1) Overleden: 24 Mrt 1855 in Workum 3 Beroep: boeredienstmeid 2 Vader: Louw Sierks Andela #1176 Moeder: Lieuwkjen Paulus Andela #1177 Notities
Echtgenoot: Jacob Tjeerds Buwalda #517 overleed in de ouderdom van: 63 Doopnaam: Jacobus Tjeerds 4 Getrouwd: 9 Feb 1817 in Workum 3
Geboren: 31 Aug 1790 in Workum 2 Gedoopt: 31 Aug 1790 in Workum 1,5,2,4 Overleden: 29 Dec 1853 in Workum 3,5,6 Beroep: koemelker, boer Vader: Tjeerd Jacobs #512 (boer) Moeder: Anke Entes de Boer #513 (boerin) Notities
M Kind 1: Tjeerd Jacobs Buwalda #520 overleed in de ouderdom van: 58 Geboren: 8 Aug 1818 in Workum 4 Overleden: 17 Jun 1877 in Franekeradeel, Zweins 7,4 Begraven: in Leeuwarderadeel, Wytgaard 8 Religie: R.K. 9 Beroep: boer, kastelijn, pachter Echtgenote: Antje Hyltjes Kortrijk #525 geb. 3 Mei 1821 ovl. 5 Okt 1901 Getrouwd: 24 Apr 1841 in Wonseradeel 4 Notities
M Kind 2: Louw Jacobs Buwalda #521 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 12 Sep 1821 in Workum 4 Overleden: 5 Sep 1822 in Workum 4
V Kind 3: Anke Jacobs Buwalda #522 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 11 Dec 1823 in Workum 6 Overleden: 11 Dec 1823 in Workum 6
M Kind 4: Louw Jacobs Buwalda #523 overleed in de ouderdom van: 10 Geboren: 27 Jan 1827 in Workum 4 Overleden: 29 Apr 1837 in Workum 4 Notities
Bronnen: (1) Internet: http://www.ysa.nl/stam/ Zie archief, 1. (2) Internet: www.genver.nl. (3) Internet: www.ysa.nl. (4) Internet: www.tresoar.nl. (5) Internet: http://www.jwdraijer.nl. (6) Internet: www.allefriezen.nl. (7) Internet: http://www.ysa.nl/stam/, 1. (8) Internet: http://www.ysa.nl/stam/81918190.htm, 1. (9) Internet: http://www.archiefrkfriesland.nl/wcms/prentjes.php. Gebeurtenisinformatie Info (1) Bij haar doop was Anti Paulus haar meter. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex