10 okt 2016                   

Echtgenote: Greta Bijl #7351 leeftijd: 64
Geboren: 13 Mrt 1952 in Zuid-Holland, Rotterdam Vader: Moeder:
Echtgenoot: Johannes Ulbe Hannema #7347 leeftijd: 63 Getrouwd: 28 Dec 1973 in Zuid-Holland, Rotterdam
Geboren: 30 Okt 1952 in Menaldumadeel, Beetgum Vader: Johannes Hannema #7332 Moeder: Saapke van der Woude #7346
V Kind 1: Mirjam Hannema #7352 leeftijd: 40 Geboren: 17 Jun 1976 in Opsterland, Gorredijk
M Kind 2: Johan Hannema #7353 leeftijd: 38 Geboren: 8 Mei 1978 in Smallingerland, Drachten
'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex