10 okt 2016                   

Echtgenoot: Hendrik van der Sluis #6860 overleed in de ouderdom van: 47
Geboren: 3 Jun 1870 in Leeuwarderadeel, Huizum 1,2 Beroep: boereknecht, werkman, landarbeider 3,2 Overleden: BEF 1918 3 Vader: Abel Annes van der Sluis #6861 (spoorwegwachter) Moeder: Reina Balk #6862 Notities
Echtgenote: Sjoerdtje Buwalda 1 #1314 overleed in de ouderdom van: 82 Getrouwd: 24 Aug 1894 in Noord-Holland, Sloten 3,2
Geboren: 9 Nov 1870 in Wonseradeel, Arum 4 Overleden: 6 Okt 1953 in Noord-Holland, Warmenhuizen 1 Beroep: werkster 2 Vader: Tjipke Buwalda #1312 (arbeider) Moeder: Antje de Vos #1313 (naaister) Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Erik van der Sluis dd 8-9-00, 1. (2) Internet: www.genver.nl. (3) Internet: http://88.159.165.240/wwwpondes/inddetail.php?inum=11921705. (4) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex