10 okt 2016                   

Echtgenote: Froukje Gerrits Terpstra #1049
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Sytze Sjoerds Ypma #1048
Beroep: boer Vader: Moeder: Notities
V Kind 1: Lysbeth Sytzes Ypma #360 overleed in de ouderdom van: 28 Geboren: 29 Nov 1804 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1,2 Overleden: 28 Dec 1832 in Wonseradeel, Dedgum 1,3 Echtgenoot: Hotze Jans Buwalda #55 geb. 10 Feb 1803 ovl. 13 Jul 1838 Getrouwd: 24 Jun 1826 in Wonseradeel 1 Notities
V Kind 2: Rinske Sijtses Ypma #31385 overleed in de ouderdom van: 69 Geboren: 28 Jun 1813 in Wonseradeel, Mairie Tjerkwerd, Tjerkwerd 2 Overleden: 13 Feb 1883 in Baarderadeel Beroep: 'bakkerbedrijf uitoefende' 2 Echtgenoot: Taeke Sibbles Bakker #31389 ovl. 27 Feb 1844 Getrouwd: Echtgenoot: Hendrik Andries Netters #31384 geb. 21 Dec 1819 ovl. 16 Jun 1883 Getrouwd: 18 Okt 1845 in Baarderadeel 2 Notities
Bronnen: (1) E-mail van R. Peterzon dd 1-8-00, 1. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) Internet: www.genver.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex