10 okt 2016                   

Echtgenoot: Franciscus Petrus Holkema #286 overleed in de ouderdom van: 64 Ook bekend als: Fransiscus Pytters Holkema
Geboren: 17 Mrt 1778 in Oostdongeradeel, Oostrum 1 Overleden: 11 Mrt 1843 in Utingeradeel, Akkrum 1 Beroep: Hervormd predikant te Akkrum en Terhorne 2 Religie: Hervormd 2 Vader: Frans Fransiscus Pieters Holkema #5126 (dominee) Moeder: Catharina Elizabeth Aalburch #5127 Notities
Echtgenote: Janke Jans Haga #280 overleed in de ouderdom van: 73 Ook bekend als: Janke Buwalda van Haga 3 Getrouwd: 17 Feb 1805 in Sneek 1
Geboren: 29 Dec 1783 in Sneek 1 Overleden: 24 Jun 1857 in Utingeradeel, Akkrum 1,4 Vader: Jan Baukes Haga #276 (lakenkoper, koopman, lid van de Raad van Sneek) Moeder: Anke Arjens Buwalda #129 Notities
M Kind 1: Jan Fransiscus Holkema #6450 overleed in de ouderdom van: 70 Geboren: 29 Feb 1808 in Utingeradeel, Akkrum 5 Overleden: 11 Jun 1878 in Schoterland, Jubbega/Schurega 6 Beroep: leerling kleermaker, winkelier, koopman, kleermaker, koemelker, arbeider 2 Echtgenote: Elisabeth Sakes Kromhout #6452 geb. 14 Jun 1811 ovl. 27 Feb 1862 Getrouwd: 16 Dec 1830 in Haskerland, Heerenveen 5 Notities
M Kind 2: Arjen Buwalda van Holkema #300 overleed in de ouderdom van: 80 Geboren: 2 Jan 1811 in Utingeradeel, Mairie Akkrum, Akkrum 7 Gedoopt: 27 Jan 1811 in Utingeradeel 7 Overleden: 22 Sep 1891 in Gelderland, Apeldoorn 8,9 Beroep: Hervormd predikant 4 Echtgenote: Trijntje Stam #6447 geb. 24 Jun 1817 ovl. 19 Jan 1853 Getrouwd: 2 Jul 1840 in Sneek 10,4 Echtgenote: Jesina Gertruida Arnolda Keuchenius #2168 geb. 24 Feb 1811 ovl. 19 Jan 1892 Getrouwd: 19 Aug 1864 in Hemelumer Oldeferd, Koudum 8,4 Notities
Bronnen: (1) Ut itselde skaei fan Gysbert Japiks, 2e deel. (2) Internet: www.genver.nl. (3) W. Tsj. Vleer, Genealogie Buwalda, Historisch overzicht van de Buwalda-geslachten 1500-1842 met naam- en adres- lijst uit het jaar 1941. (4) Internet: www.allefriezen.nl. (5) E-mail van Roel Holkema dd 12-3-99, 1. (6) Internet homepage Van Holkema: http://www.angelfire.com/ne/rholkema. (7) Internet: www.tresoar.nl. (8) CBG familieberichten kopie in persoonlijk archief André A. Buwalda. (9) Aanvullingen op Romeins' naamlijst van predikanten, S.D. van Veen (6-2-1892) (10) E-mail van Roel Holkema dd 12-3-99. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex