10 okt 2016                   

Echtgenoot: Willem Douwes Bekius #4388 overleed in de ouderdom van: 75
Geboren: 30 Aug 1827 in Het Bildt, Vrouwenparochie 1 Beroep: boereknecht Overleden: AFT 1903 2 (zie info 1) Vader: Douwe Willems Bekius #4389 (gardenier) Moeder: Bregtje Sjoerds Fopma #4390 Notities
Echtgenote: Gerritje Klazes Buwalda #873 overleed in de ouderdom van: 73 Getrouwd: 7 Mei 1856 in Menaldumadeel 1
Geboren: 22 Aug 1830 in Westdongeradeel, Betterwird 1 Overleden: 1 Dec 1903 in Menaldumadeel, Beetgum 1,3 Vader: Klaas Gerrits Buwalda #717 (korenmolenaar (sknecht)) Moeder: Dieuwke Jans de Jong #870 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) Internet: www.genver.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Hij leefde nog bij het overlijden van zijn vrouw Gerritje. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex