10 okt 2016                   

Echtgenote: Eke Taekes Betzau #301 overleed in de ouderdom van: 47 Ook bekend als: Eke Taekes Betzou 1
Geboren: 23 Okt 1794 in Franeker 2,1 Gedoopt: 12 Nov 1794 in Franeker 1 Overleden: 27 Nov 1841 in Franeker 2 Vader: Taeke Jacobus Betzou #1023 (brander) Moeder: Dirkje Meinderts Posthumus #1024
Echtgenoot: Ane Jouwerts Buwalda #192 overleed in de ouderdom van: 85 Ook bekend als: Ane Buwalda Jz. 3 Getrouwd: 1 Dec 1816 in Franeker 1,2
Geboren: 2 Feb 1790 in Wonseradeel, Makkum 1 Beroep: hereknecht, koffieschenker 2 Overleden: 8 Apr 1875 in Franeker 1 Vader: Jouwert Reinders Buwalda #138 (kastelein (1797, 1800), strandmeester (1802), pikeur (1817)) Moeder: Baukjen Reinders Tiemstra #189 Andere partner 2 Andere partner 3 Notities
M Kind 1: Taeke Jacobus Buwalda #302 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 19 Sep 1817 in Franeker 1 Overleden: 19 Dec 1817 in Franeker 1
M Kind 2: Jouwert Anes Buwalda #303 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 30 Sep 1822 in Franeker 1 Overleden: 30 Sep 1822 in Franeker 1
V Kind 3: Baudina Buwalda #17426 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 27 Nov 1823 in Franeker 1 Gedoopt: Overleden: 20 Sep 1824 in Franeker 1
M Kind 4: Taeke Johannes Buwalda #17427 overleed in de ouderdom van: 29 Ook bekend als: Teeke Jacobus Buwalda 3 (zie info 1) Geboren: 15 Aug 1825 in Franeker 1,4,2 Overleden: 17 Jun 1855 in Ned. Oost Indie, Batavia 4 (zie info 2) Beroep: sergeant garnizoensbat. Mil. afd. op Java te Weltevreden 4 Notities
V Kind 5: Dirkje Buwalda #17428 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 27 Nov 1827 in Franeker 1 Gedoopt: Overleden: 22 Sep 1828 in Franeker 2
M Kind 6: Dirk Buwalda #17429 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 14 Mei 1833 in Franeker 1 Gedoopt: Overleden: 30 Aug 1833 in Franeker 2
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) Internet: koninklijke Bibliotheek online, Oprechte Haarlemse courant. (4) Indisch archief, RA. Gebeurtenisinformatie Info (1) Zo genoemd in advertentie in de OHC 11-9-1845 waarbij zijn vader oproept vooral niets te lenen aan zijn zoon Teeke. Info (2) Overleed in het militair hospitaal Weltevreden. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex