10 okt 2016                   

Echtgenote: Hendrikje Cornelis van Houten #317 overleed in de ouderdom van: 82
Gedoopt: 27 Nov 1796 in Achtkarspelen, Gerkesklooster 1 Geboren: 15 Nov 1796 in Achtkarspelen, Gerkesklooster 1 Overleden: 13 Dec 1878 in Leeuwarden 1 Vader: Cornelis Wybrands van Houten #1030 (timmerman) Moeder: Dieuwke Pieters #1031 (winkeliersche)
Echtgenoot: Jan Jouwerts Buwalda #191 overleed in de ouderdom van: 74 Getrouwd: 10 Mei 1838 in Leeuwarden 1,2,3
Geboren: 4 Feb 1789 in Wonseradeel, Pingjum 4 Gedoopt: 22 Feb 1789 in Wonseradeel, Pingjum 4 Beroep: koffieschenker, koffiehuishouder 3 (zie info 1) Overleden: 14 Feb 1863 in Leeuwarderadeel, Huizum 1,5 Vader: Jouwert Reinders Buwalda #138 (kastelein (1797, 1800), strandmeester (1802), pikeur (1817)) Moeder: Baukjen Reinders Tiemstra #189 Andere partner 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) www.gemeentearchief.nl, Archief gem. Leeuwarden. (3) Internet: www.allefriezen.nl. (4) Internet: www.tresoar.nl. (5) Internet: www.genver.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Zie ook: Kadastrale atlas van Friesland, deel Leeuwarden, pag. 78. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex