10 okt 2016                   

Echtgenote: Trijntje Hayes Bangma #31483
Geboren: Overleden: Beroep: boerin 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Pieter Ulbes Rijpma #31482 overleed in de ouderdom van: 42 Getrouwd: 1
Geboren: ___ 1781 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Overleden: 12 Mei 1823 in Wonseradeel, Kimswerd 1 Beroep: boer 1 Vader: Ulbe Sybrens Rijpma #2040 Moeder: Aafke Lammerts Hilarides #2041 Notities
M Kind 1: Ulbe Pieters Rijpma #1648 Geboren: ___ 1815 in Wonseradeel, Kimswerd 1 Beroep: landbouwer Echtgenote: Eelkjen Petrus Lomars #1649 Getrouwd: 12 Mei 1838 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.allefriezen.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex