10 okt 2016                   

Echtgenote: Teth Tjepckesdr van Epema #28995
Geboren: ABT 1520 1 Overleden: Vader: Tiepcke Hessels Epema #30094 Moeder: Auck N.N. #30095 Notities
Echtgenoot: Douwe Tjallings van Andla #13038 overleed in de ouderdom van: 73 Ook bekend als: Douwe van Sixma 2 Getrouwd:
Geboren: ABT 1517 3 Overleden: 2 Feb 1590 3 Begraven: in Barradeel, Tzummarum 3 Vader: Tjallingh Riencks van Andla #13040 Moeder: Tjets Jacobs van Sixma #13041 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Aanname, nog niet 100% zeker. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Sixma . (3) Internet: http://www.simonwierstra.nl/SIXMA.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex