10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje Dirks #28980
Geboren: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Rein Watzes Andela #28979 overleed in de ouderdom van: 73 Getrouwd:
Geboren: 25 Mei 1754 1 Gedoopt: 2 Jun 1754 in Hennaarderadeel, Kubaard/Waaxens 1 Overleden: 28 Jan 1828 in Wonseradeel Vader: Watze Jans Andela #29004 Moeder: Tryntje Johannes #29005
M Kind 1: Watze Reins Andela #17722 overleed in de ouderdom van: 64 Geboren: ___ 1789 in Wonseradeel, Arum 1 Gedoopt: Overleden: 28 Dec 1853 in Hennaarderadeel 1 Beroep: arbeider 2 Echtgenote: Aafke Popkes Zijlstra #17721 geb. 21 Jun 1799 ovl. 29 Jan 1851 Getrouwd: 17 Mei 1823 in Wonseradeel 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Schettens. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex