10 okt 2016                   

Echtgenoot: Wybren Jans Nauta #28882
Geboren: Overleden: Beroep: glaasemaker 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Trijntje Douwes Baerdt #28881 Getrouwd: 20 Nov 1712 in Bolsward 2,3
Geboren: in Wonseradeel, Tjerkwerd 2 Overleden: Vader: Douwe Tjaerdts Baerdt #28879 Moeder: Rinck Riencksdr #28880 Notities
Bronnen: (1) Kerkvoogdijboek Hichtum 1608-1765?. (2) Internet: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I154364.php. (3) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex