10 okt 2016                   

Echtgenote: Pijttje Tjepkes #27965
Geboren: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Tjeerd Ages #27964 Getrouwd: 17 Apr 1698 in Wonseradeel, Witmarsum 1
Geboren: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex