10 okt 2016                   

Echtgenote: N.N. #3683
Vader: Moeder:
Echtgenoot: Hendrik Cornelis #3682
Vader: Moeder: Notities
V Kind 1: Griet Hendricks #3675 Gedoopt: 27 Mrt 1646 in Oostdongeradeel, Ee Echtgenoot: Barre Tijssen #3674 Getrouwd: 1 Nov 1668 in Lemsterland, Lemmer
M Kind 2: Heere Hendriks #3684 Gedoopt: 17 Feb 1650 in Oostdongeradeel, Ee
'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex