10 okt 2016                   

Echtgenote: Rinske Annes Wigersma #27364
Geboren: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Freerck Abrahams #27363 Ook bekend als: Fredericus Abrahami Getrouwd: 24 Aug 1690 in Idaarderadeel, Grouw 1
Gedoopt: 23 Dec 1644 in Leeuwarden 1 Overleden: AFT 1722 1 Beroep: procureur postulant te Grouw, fiscaal van Wonseradeel 1 Vader: Abraham Lodewijksz #27367 (mr. kleermaker) Moeder: Auckje Jans #27368 Notities
V Kind 1: Ybeltje Freerks #27365 Gedoopt: 11 Jun 1699 in Bolsward 2 Overleden:
M Kind 2: Ludovicus Freerks #27366 Gedoopt: 5 Feb 1702 in Bolsward 2 Overleden:
Bronnen: (1) Internet: http://home.wanadoo.nl/audeman/vandenBerg.htm. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex