10 okt 2016                   

Echtgenoot: Reyner Gerrits #3545 Ook bekend als: Reinder Gerryts 1
Gedoopt: 17 Sep 1699 in Menaldumadeel, Menaldum 1 Beroep: huisman, kerkvoogd 1739, 1742, ouderling 1 Vader: Gerrit Rienks #431 Moeder: Aafke Reinersdr. Buwalda #16 Andere partner 2 Notities
Echtgenote: Jissel Feites Agama #3485 Getrouwd: 24 Feb 1726 in Wonseradeel, Hartwerd 2
Gedoopt: 19 Aug 1703 in Hennaarderadeel, Kubaard/Waaxens 1 Overleden: BEF 1733 1 Vader: Feyte Martens Agema #29501 Moeder: Jaitske Beas #29502 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex