10 okt 2016                   

Echtgenote: Tiamcke Cornelis #27199
Geboren: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Doecko Silvius #20760 Ook bekend als: Duco Sylvius Getrouwd: 27 Jun 1675 in Hemelumer Oldeferd, Molkwerum 1
Gedoopt: 26 Nov 1648 in Hennaarderadeel, Lutkewierum 2,1 (zie info 1) Overleden: ___ 1723 2 Beroep: predikant 1 Vader: Bernhardus Leucius Silvius #20761 (predikant te Workum) Moeder: N.N. #20762 Notities
V Kind 1: Lieukje #27206 Gedoopt: 23 Apr 1676 in Hemelumer Oldeferd, Molkwerum Overleden:
V Kind 2: Mincke #27207 Gedoopt: 9 Dec 1677 in Hemelumer Oldeferd, Molkwerum Overleden:
V Kind 3: Jantie #27203 Gedoopt: 10 Sep 1682 in Hennaarderadeel, Oosterend 1 Overleden: ___ 1684 1
M Kind 4: Cornelis #27200 Gedoopt: 15 Jan 1688 in Hennaarderadeel, Oosterend/Hennaard 1 Overleden:
M Kind 5: Barnhardus #27202 Gedoopt: 22 Mrt 1685 in Hennaarderadeel, Oosterend 1 Overleden:
M Kind 6: Gallius #27201 Gedoopt: 22 Aug 1690 in Hennaarderadeel, Oosterend/Hennaard 1 Overleden: Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Predikanten van Schettens - Longerhouw 1598-1969 (A. Visser) Gebeurtenisinformatie Info (1) Oene van Grovestins, grietman, was doopheffer. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex