10 okt 2016                   

Echtgenote: Aetske Ruurdtje Asman #3459 overleed in de ouderdom van: 43
Geboren: 4 Nov 1895 in Baarderadeel, Jellum 1 Overleden: AFT 1939 2 Vader: Wilhelmus Albertus Asman #24384 (veerschipper) Moeder: Trijntje Rienks Dijkstra #24385 Notities
Echtgenoot: Pieter Buwalda #3282 overleed in de ouderdom van: 48 Getrouwd: 22 Okt 1921 in Baarderadeel 3,1
Geboren: 12 Sep 1890 in Haskerland, Nijehaske 1 Beroep: aannemer, mede-eigenaar firma Boltje en Buwalda 2,4 Overleden: AFT 1939 2 Vader: Jan Wijbes Buwalda #2522 (brugwachter (1921), timmerman) Moeder: Minke van der Schief #3419 (dienstmeid) Notities
V Kind 1: Trijntje Minke Buwalda #2812 overleed in de ouderdom van: 85 Geboren: 23 Nov 1923 in Haskerland, Nijehaske 3,5 Overleden: 3 Jun 2009 in Heerenveen 5 Gecremeerd: 8 Jun 2009 in Schoterland, Nieuweschoot 5 Echtgenoot: C. Degenaars #5844 Getrouwd: Notities
M Kind 2: Jan Willem Buwalda #5760 leeftijd: 86 Geboren: 14 Nov 1929 in Haskerland, Heerenveen 3 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.dekrantvantoen.nl. (3) CBG familieberichten kopie in persoonlijk archief André A. Buwalda. (4) Internet: www.allefriezen.nl. (5) Internet: www.mensenlinq.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex