10 okt 2016                   

Echtgenoot: Douwe Auckes #25499
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Jancke Pieters Stellingwerf #25498 Getrouwd: ___ 1627 in Bolsward 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Pieter Andries Stellingwerf #25496 (grietenijsecretaris van Hennaarderadeel) Moeder: N.N. #25497
Bronnen: (1) E-mail van Rene van der Meulen dd 3-11-2012. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex