10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jan Piers Bergsma #3305 overleed in de ouderdom van: 84
Geboren: 4 Feb 1821 in Wonseradeel, Arum 1 Overleden: 12 Apr 1905 in Het Bildt, Vrouwenparochie 2 Beroep: boereknecht 2 Vader: Pier Feikes Bergsma #3471 (arbeider) Moeder: Gettje Jans #2445 Notities
Echtgenote: Rinske Watzes Buwalda #3304 overleed in de ouderdom van: 77 Getrouwd: 10 Mei 1850 in Franekeradeel 3
Geboren: 15 Mei 1821 in Franeker 3 Beroep: dienstmeid Overleden: 22 Jun 1898 in Het Bildt 3 Vader: Watze Jacobs Buwalda #236 (arbeider, tuinman) Moeder: Grietje Jans Kuiper #245 (dienstbode, arbeidster) Notities
Bronnen: (1) E-mail van Julie van Wijngaarden dd 26-2-1997, 1. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) Internet: www.tresoar.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex