10 okt 2016                   

Echtgenote: Sjoukje Balt #3281 overleed in de ouderdom van: 80
Geboren: 5 Aug 1859 in Het Bildt, Sint Annaparochie 1,2 Beroep: dienstbode Overleden: 25 Jul 1940 in Harlingen 3,1 Begraven: in Franeker 3 Vader: Hendrik Balt #4547 (werkman) Moeder: Antje Kooistra #4548 Notities
Echtgenoot: Jan Sybes Buwalda #3280 overleed in de ouderdom van: 59 Getrouwd: 16 Mei 1878 in Het Bildt 1
Geboren: 10 Feb 1849 in Menaldumadeel, Beetgum 1,2 Beroep: arbeider, boereknecht 4 Overleden: 20 Apr 1908 in Franeker 3,2 Begraven: in Franeker 3 Vader: Sybe Tietes Buwalda #966 (arbeider) Moeder: Jeltje Dirks Dijkstra #1017 Notities
M Kind 1: Hendrik Buwalda #2458 overleed in de ouderdom van: 89 Geboren: 7 Apr 1879 in Het Bildt, Sint Annaparochie 1 Overleden: 5 Sep 1968 in Barradeel, Oosterbierum 5,6 Begraven: 9 Sep 1968 in Barradeel, Oosterbierum 6 Beroep: gardenier 4 Echtgenote: Beitske Wiersma #2981 geb. 8 Apr 1884 ovl. 4 Okt 1933 Getrouwd: 16 Mei 1903 in Barradeel 1 Notities
V Kind 2: Jeltje Buwalda #2556 overleed in de ouderdom van: 79 Geboren: 25 Jun 1880 in Het Bildt, Sint Annaparochie 3 Overleden: 18 Apr 1960 3 Begraven: in Harlingen 3 Echtgenoot: Jacob Severein #2557 geb. 10 Nov 1878 ovl. 4 Okt 1967 Getrouwd: 25 Dec 1904 in Franeker 1 Notities
M Kind 3: Sybe Buwalda #2729 overleed in de ouderdom van: 76 Geboren: 13 Aug 1882 in Barradeel, Klooster-Lidlum 1 Overleden: 17 Jan 1959 in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 5 (zie info 1) Begraven: 21 Jan 1959 in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 5,7 (zie info 2) Beroep: cafehouder Echtgenote: Janke van der Vlies #5894 geb. 29 Mrt 1882 ovl. 29 Jan 1949 Getrouwd: 7 Nov 1906 in Zuid-Holland, Loosduinen 8,9 Notities
V Kind 4: Antje Buwalda #2272 overleed in de ouderdom van: 62 Ook bekend als: Anna Buwalda 3 Geboren: 6 Jan 1884 in Barradeel, Tzummarum 4 Overleden: 10 Mei 1946 in Het Bildt, Sint Annaparochie 5,4 Beroep: dienstbode 4 Begraven: in Het Bildt, Sint Annaparochie 3 Echtgenoot: Tiete Piebenga #2273 geb. 1 Feb 1884 ovl. 23 Jul 1968 Ook bekend als: Tjitte Piebenga 3 Getrouwd: 4 Dec 1906 in Franeker 1 Notities
M Kind 5: Jan Buwalda #3397 overleed in de ouderdom van: 79 Geboren: 30 Okt 1885 in Franekeradeel, Dongjum 4 Overleden: 16 Jun 1965 in Duitsland, st. Hubert 10 Echtgenote: Simentje Poelstra #29618 geb. 8 Okt 1891 ovl. 29 Dec 1971 Getrouwd: 18 Nov 1911 in Duitsland, Kapellen-Moers 11 Notities
V Kind 6: Ytje Buwalda #2852 overleed in de ouderdom van: 89 Geboren: 16 Jan 1887 in Franekeradeel, Dongjum 3 Beroep: dienstbode Begraven: in Harlingen 3 Overleden: 21 Aug 1976 in Harlingen 3,6 Echtgenoot: Pieter Dijkstra #2853 geb. 14 Sep 1874 ovl. 25 Mrt 1953 Getrouwd: 23 Jun 1910 in Harlingen 1 Notities
V Kind 7: Marijke Buwalda #2617 overleed in de ouderdom van: 87 Geboren: 26 Aug 1888 in Franekeradeel, Dongjum 3 Beroep: dienstbode Overleden: 24 Jul 1976 in Leeuwarden 3 Begraven: in Het Bildt, Vrouwenparochie 3 Echtgenoot: Evert T. Boersma #2618 geb. 15 Jan 1887 ovl. 2 Dec 1953 Getrouwd: 28 Dec 1911 in Franeker 1 Notities
M Kind 8: Anne Jzn. Buwalda #3393 overleed in de ouderdom van: 19 Geboren: 9 Nov 1889 in Franekeradeel, Dongjum 1 Overleden: 18 Apr 1909 3 Begraven: in Franeker 3
V Kind 9: Aukje Buwalda #3394 overleed in de ouderdom van: 1 Geboren: 5 Mei 1891 in Franekeradeel, Dongjum 1 Overleden: 7 Mei 1892 in Franekeradeel, Hitzum 1,4
M Kind 10: Gauke Buwalda #2398 overleed in de ouderdom van: 66 Geboren: 24 Nov 1892 in Franekeradeel, Hitzum 12 Beroep: agent van politie 12 Religie: 'geen' 12 Overleden: 3 Dec 1958 in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 9,7 (zie info 3) Echtgenote: Magdalena Eekhout #22780 geb. 11 Apr 1888 ovl. 12 Feb 1981 Getrouwd: 18 Mei 1921 in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 12,13 Notities
M Kind 11: Ane Buwalda #22796 overleed in de ouderdom van: 46 Geboren: 11 Jan 1894 in Franekeradeel, Hitzum 1,12 Beroep: agent van politie 7 Overleden: 7 Okt 1940 in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 14,6,7 Religie: N.H. 12 Echtgenote: Cornelia Magdalena Pauptit #22797 geb. 22 Dec 1891 ovl. Nov 1958 Getrouwd: 22 Jul 1914 in Zuid-Holland, Loosduinen 12,15 Notities
M Kind 12: Sjouke Buwalda #3395 overleed in de ouderdom van: 0 Geboren: 22 Apr 1895 in Franekeradeel, Hitzum 4 Overleden: 18 Aug 1895 in Franekeradeel, Hitzum 1
V Kind 13: Joukje Buwalda #2593 overleed in de ouderdom van: 93 Geboren: 13 Feb 1897 in Franekeradeel, Hitzum 12 Religie: N.H. / V.E. 12 Overleden: 31 Okt 1990 Beroep: dienstbode 7 Echtgenoot: Aart de Graaff #2594 geb. 14 Apr 1887 Getrouwd: 16 Apr 1935 in Franeker 12,14 Notities
M Kind 14: Sjouke Buwalda #5794 overleed in de ouderdom van: 45 Geboren: 5 Jan 1899 in Barradeel, Wijnaldum 5,4 Overleden: 26 Jul 1944 in Ned. Oost Indie, Atjeh 5 (zie info 4) Beroep: adjudant Indisch leger, (rang A00.art KNIL) 16 Begraven: in Ned. Oost Indie, Cimahi 16 (zie info 5)
M Kind 15: Hein Buwalda #2457 overleed in de ouderdom van: 83 Geboren: 7 Mrt 1901 in Barradeel, Wijnaldum 12 Beroep: directeur, officier Leger de Heils 4 Overleden: ___ 1985 Echtgenote: Elisabeth Carolina Andre #5789 geb. 13 Okt 1902 Getrouwd: 19 Jul 1928 in Utrecht 5,17 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) Internet: www.graftombe.nl. (4) Internet: www.genver.nl. (5) CBG familieberichten kopie in persoonlijk archief André A. Buwalda. (6) Internet: www.dekrantvantoen.nl. (7) Gemeentearchief Den Haag. (8) Internet: http://kranten-historisch.startpagina.nl, Westlandse Courant. (9) Internet: virtuele studiezaal gemeentearchief Den Haag, www.gemeentearchief.denhaag.nl. (10) E-mail van Hans-Dieter Buwalda dd 8-2-2015. (11) E-mail van Hans-Dieter Buwalda dd 17-4-2015. (12) Internet: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Haags-gemeentearchief/digitale-stamboom.htm. (13) E-mail van Hugo Buwalda dd 24-7-2012. (14) Internet: koninklijke Bibliotheek online, www.kb.nl. (15) Internet: http://gw5.geneanet.org/robgotte?lang=nl;p=doodgeboren;n=buwalda. (16) Internet: http://srs.ogs.nl. (17) Internet: http://www.ngv.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Loosduinen Info (2) Nieuw Eykenduinen te Loosduinen Info (3) Dit is de aktedatum. Info (4) Volgens Indisch Archief: Pakanbaroe-spoorweg. Hj was krijgsgevangene van de Japanners. Info (5) Nederlands Eeveld Leuwigajah. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex