10 okt 2016                   

Echtgenoot: Anne Jans de Boer #24593 overleed in de ouderdom van: 25
Geboren: 26 Nov 1840 in Franekeradeel, Achlum 1 Gedoopt: Overleden: 27 Aug 1866 in Barradeel, Sexbierum 2 Beroep: winkelier 2 Vader: Jan Douwes de Boer #11432 (kooltjer, kastelein, boereknecht) Moeder: Japke Yedes Dijkstra #24587 Notities
Echtgenote: Berbertje Jans Bierema #2199 Getrouwd: 2
Vader: Moeder: Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.allefriezen.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex