10 okt 2016                   

Echtgenote: Willemke Adema #3269 overleed in de ouderdom van: 51
Geboren: 5 Mei 1836 in Leeuwarden 1,2 Beroep: dienstmeid Overleden: 2 Nov 1887 in Hemelumer Oldeferd, Koudum 3,4,5 Vader: N.N. #2525 Moeder: Sytske Dirks Adema #4812 Notities
Echtgenoot: Schelte Sytzes Buwalda #889 overleed in de ouderdom van: 53 Getrouwd: 21 Nov 1860 in Weststellingwerf 4
Geboren: 28 Dec 1830 in Menaldumadeel, Dronrijp 4 Beroep: veldwachter, koetsier, arbeider, politiebediende, politieagent 5,4 Overleden: 2 Jun 1884 in Hemelumer Oldeferd, Koudum 4,5 Vader: Sytze Jans Buwalda #727 (arbeider) Moeder: Baukjen Scheltes Wobma #887 (naaister) Notities
V Kind 1: Baukje Buwalda #5767 overleed in de ouderdom van: 79 Geboren: 2 Sep 1861 in Leeuwarden 4,6,7,8 Overleden: 27 Feb 1941 in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 9,8,10 Begraven: 3 Mrt 1941 in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 9,8 Religie: Doopsgezind 7 Echtgenoot: Pieter Tjibbes van der Meulen #5766 geb. 18 Jun 1861 ovl. 3 Dec 1936 Getrouwd: 3 Mrt 1889 in Noord-Holland, Wormerveer 11 Notities
M Kind 2: Sytze Scheltes Buwalda #4671 overleed in de ouderdom van: 29 Ook bekend als: Sijtse Scheltes Buwalda 5 Geboren: 14 Jul 1863 in Kollumerland, Kollum 1 Overleden: 11 Jan 1893 in Baarderadeel, Jellum 5,4 Beroep: smidsknecht, grofsmid 5 Echtgenote: Koena Harings Oppenhuis #4678 geb. 19 Nov 1860 ovl. 31 Okt 1934 Getrouwd: 29 Mei 1886 in Hemelumer Oldeferd 4 Notities
M Kind 3: Klaas Buwalda #2602 overleed in de ouderdom van: 79 Geboren: 13 Aug 1865 in Rauwerderhem, Irnsum 1,7 Religie: N.H. 7 Beroep: rijksveldwachter 7 Overleden: 16 Dec 1944 in Zuid-Holland, 's-Gravenhage 10 Echtgenote: Rolina Tuin #2920 geb. 13 Okt 1876 ovl. AFT 1944 Getrouwd: 23 Okt 1897 in Drenthe, Dwingeloo 12 Notities
V Kind 4: Sytske Buwalda #2856 overleed in de ouderdom van: 84 Ook bekend als: Sijtske Buwalda 13 Geboren: 31 Mei 1868 in Harlingen 1 Beroep: dienstbode 3 Overleden: 1 Jun 1952 in Noord-Holland, Amsterdam 5,13 Echtgenoot: Johannes Stevan #23067 geb. 17 Feb 1865 ovl. 17 Okt 1917 Getrouwd: 3 Jun 1891 in Leeuwarden 14,3 Gescheiden: 14 Apr 1905 in Zuid-Holland, Rotterdam 11 Echtgenoot: Jacobus Petrus Schilperoort #2857 geb. 8 Feb 1857 ovl. 1 Aug 1921 Getrouwd: 29 Jun 1910 in Zuid-Holland, Rotterdam 15 Notities
V Kind 5: Antje Buwalda #2265 overleed in de ouderdom van: 74 Geboren: 13 Sep 1870 in Hemelumer Oldeferd, Koudum 3 Overleden: AFT 1945 5 Echtgenoot: Bertus Johan van Oije #2266 geb. 13 Feb 1868 ovl. 7 Aug 1945 Getrouwd: 9 Nov 1898 in Noord-Holland, Haarlem 16 Notities
M Kind 6: Anne Hillebrand Buwalda #2262 overleed in de ouderdom van: 72 Geboren: 6 Jan 1873 in Hemelumer Oldeferd, Koudum 3 Overleden: 12 Apr 1945 in Noord-Holland, Amsterdam 13 Religie: Doopsgezind 13 Beroep: werkman 13 Notities
V Kind 7: Petronella Buwalda #2639 overleed in de ouderdom van: 75 Geboren: 9 Jun 1875 in Hemelumer Oldeferd, Koudum 3 Religie: Doopsgezind 13 Overleden: AFT 1951 17,18 Echtgenoot: Anne Brouwer #2640 geb. 23 Jan 1868 ovl. 4 Dec 1941 Getrouwd: 16 Dec 1908 in Noord-Holland, Amsterdam 11 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Genealogische gegevens van het geslacht Adema (zie archief), 6. (3) Internet: www.allefriezen.nl. (4) Internet: www.tresoar.nl. (5) Internet: www.genver.nl. (6) Internet: Gemeentearchief Leeuwarden. (7) Internet: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/de-gemeente-Den-Haag/Haags-gemeentearchief/digitale-stamboom.htm. (8) Internet: www.graftombe.nl. (9) CBG familieberichten kopie in persoonlijk archief André A. Buwalda. (10) Internet: virtuele studiezaal gemeentearchief Den Haag, www.gemeentearchief.denhaag.nl. (11) Internet: www.genlias.nl. (12) Internet: http://www-lias.rad.archief.nl/genlias. (13) Gemeentearchief Amsterdam. (14) Internet: http://rotterdam.digitalestamboom.nl. (15) Internet: http://gemeentearchief.rotterdam.nl/. (16) Internet: http://haarlem.digitalestamboom.nl. (17) E-mail van Andries Bos dd 5-10-2013. (18) E-mail van Andries Bos dd 12-8-2015. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex