10 okt 2016                   

Echtgenoot: Hobbe Seerps Dijkstra #23813 overleed in de ouderdom van: 36
Geboren: 17 Jul 1813 in Barradeel, Mairie Sexbierum, Pietersbierum 1,2 Overleden: 23 Mei 1850 in Barradeel, Pietersbierum 1,2,3 Vader: Seerp Hobbes Dijkstra #24262 (arbeider) Moeder: Sibbeltje Sjoerds #24263
Echtgenote: Geertje Jans van den Berg #3320 overleed in de ouderdom van: 78 Getrouwd: 24 Apr 1841 in Barradeel 2
Geboren: 25 Jun 1819 in Franekeradeel, Midlum 1,2 Overleden: 25 Apr 1898 in Franekeradeel, Dongjum 2 Vader: Jan Scheltes van den Berg #23811 Moeder: Jeltje Annes #23812 Andere partner 2 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.allefriezen.nl. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: www.genver.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex