10 okt 2016                   

Echtgenoot: Frans van Jongema #30594
Geboren: Overleden: 29 Apr 1640 1 Begraven: in Hennaarderadeel, Wommels 1 Beroep: raadsheer Hof van Friesland 1614-1640 1 Vader: Laes van Jongema #30600 (ontvanger-generaal van Friesland) Moeder: Luts van Aylva #30599 Notities
Echtgenote: Catharina van Ockinga #30593 Getrouwd: 21 Okt 1621 in Bolsward 1
Geboren: Overleden: ___ 1648 Begraven: in Wonseradeel, Burgwerd 1 Vader: Joost Heres van Ockinga #13779 Moeder: Saepck Fransd. van Cammingha #13780 Andere partner 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.genealogieonline.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex