10 okt 2016                   

Echtgenote: Catharina Kramer #22700
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Jentje Sickes Gerlsma #22699 Getrouwd: 28 Mei 1753 in Workum 1
Geboren: Gedoopt: 16 Okt 1729 in Wonseradeel, Tjerkwerd 1 Overleden: 28 Aug 1773 in Sloten 1 Beroep: Secretaris van Sloten 1 Vader: Sikke Baukes Gerlsma #21648 Moeder: Trijntje Jentjes Bierema #21649
M Kind 1: Cornelis Jentjes Gerlsma #22695 Geboren: 6 Okt 1764 in Sloten 1 Gedoopt: 13 Okt 1764 in Sloten 1 Overleden: Beroep: Dokter Echtgenote: Cornelia Albarda #22696 Getrouwd: 14 Dec 1794 in Franekeradeel, Midlum 1 Notities
Bronnen: (1) Ut itselde skaei fan Gysbert Japiks. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex