10 okt 2016                   

Echtgenote: Cornelia Albarda #22696
Geboren: Gedoopt: Overleden: Beroep: Vader: Jan Albarda #22697 Moeder: Dieuwke de Schiffart #22698 Notities
Echtgenoot: Cornelis Jentjes Gerlsma #22695 Getrouwd: 14 Dec 1794 in Franekeradeel, Midlum 1
Geboren: 6 Okt 1764 in Sloten 1 Gedoopt: 13 Okt 1764 in Sloten 1 Overleden: Beroep: Dokter Vader: Jentje Sickes Gerlsma #22699 (Secretaris van Sloten) Moeder: Catharina Kramer #22700 Notities
V Kind 1: Titia Catharina Gerlsma #15531 overleed in de ouderdom van: 86 Geboren: 13 Apr 1802 in Sloten 1 Gedoopt: 2 Mei 1802 in Sloten 1 Overleden: 19 Jan 1889 in Leeuwarden 1 Echtgenoot: Folkert Jouwerts Witteveen #15529 geb. 18 Dec 1793 ovl. 12 Okt 1886 Getrouwd: 15 Feb 1829 in Sloten 2,1
Bronnen: (1) Ut itselde skaei fan Gysbert Japiks. (2) E-mail van Heleen Bucking-Boschma dd 21-11-04. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex