10 okt 2016                   

Echtgenote: Luipck Wibes #22692
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Here Gerloffsz. Bongestins #10535 Getrouwd: 1
Overleden: BEF 1595 1 Vader: Gerlof Annes #13503 Moeder: N.N. #13504 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Gerloff Heeres #22693 Geboren: ___ 1589 Gedoopt: Overleden: Echtgenote: Grietje Jans Oosterzee #22694 Getrouwd: 1 Notities
V Kind 2: Liupck Heeres #22689 overleed in de ouderdom van: 23 Geboren: ABT 1591 1 Gedoopt: Overleden: 1 Okt 1614 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Echtgenoot: Marten Pieters Hiddinga #22688 geb. ABT 1586 ovl. 23 Jul 1658 Getrouwd: 1
Bronnen: (1) Ut itselde skaei fan Gysbert Japiks. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex