10 okt 2016                   

Echtgenote: Baukjen Scheltes Hilarides #22657 overleed in de ouderdom van: 45
Geboren: 30 Jan 1790 in Wonseradeel, Pingjum 1 Gedoopt: Overleden: 23 Jun 1835 in Wonseradeel, Pingjum 1 Vader: Schelte Lammerts Hilarides #22672 Moeder: Grietje Johannes Bangma #22673
Echtgenoot: Pieter Pieters Hilarides #1591 Getrouwd: 29 Mei 1813 in Wonseradeel, Mairie Arum, Arum 1
Geboren: 17 Mart 1787 in Wonseradeel, Arum 1 Beroep: arbeider 1 Overleden: 18 Nov 1854 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Vader: Pieter Lammerts #22658 Moeder: Sijmontje Dirks #22659 Andere partner 2 Notities
M Kind 1: Lambertus Pieters Hilarides #22653 overleed in de ouderdom van: 67 Geboren: 8 Aug 1814 in Wonseradeel, Mairie Arum, Pingjum 1 Gedoopt: Overleden: 2 Jan 1882 in Wonseradeel, Witmarsum 1 Beroep: Kooltjer, boer 1 Echtgenote: Gerkjen Aukes Doornbos #22654 Getrouwd: 18 Mei 1841 in Wonseradeel 1
Bronnen: (1) Ut itselde skaei fan Gysbert Japiks. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex