10 okt 2016                   

Echtgenoot: Keympe van Winia #11266
Geboren: Overleden: ___ 1578 1 Vader: Moeder: Andere partner 1 Notities
Echtgenote: Wisck van Aylva #11185 overleed in de ouderdom van: 69 Getrouwd:
Geboren: ABT 1537 2 Overleden: 2 Feb 1606 1 Begraven: in Wonseradeel, Witmarsum 1 Vader: Tjaert Epes van Aylva #11176 (grietman Wonseradeel vanaf 1535) Moeder: Rints Ottesd. van Galama #11178 Andere partner 2
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex