10 okt 2016                   

Echtgenoot: Watze van Aylva #11184 overleed in de ouderdom van: 37 Ook bekend als: Valerius van Aylva 1
Geboren: ABT 1535 2 Overleden: BEF 1572 1 Vader: Tjaert Epes van Aylva #11176 (grietman Wonseradeel vanaf 1535) Moeder: Rints Ottesd. van Galama #11178 Notities
Echtgenote: Franscke Jeppesd. van Groestra #10932 Getrouwd:
Vader: Jeppe van Groestra #2246 Moeder: Hil Sijds. van Roorda #11253 Andere partner 1
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. (2) Aanname, nog niet 100% zeker. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex