10 okt 2016                   

Echtgenoot: Gaele Heslinga #22569
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenote: Luts van Aylva #11239 Getrouwd: 1
Geboren: Vader: Sjoerd Epes Aylva #10939 Moeder: Syds Watzesd. Walta #10938
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex