10 okt 2016                   

Echtgenoot: Douwe Hiddema #22566
Geboren: Gedoopt: Overleden: ABT 1510 1 Begraven: in Wonseradeel, Pingjum 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Tied Epes Aylva #22565 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Epe Epes Aylva #11165 (grietman van Wonseradeel 1489-1494) Moeder: Ebel Juusma #11166
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex