10 okt 2016                   

Echtgenote: Wick Donia #22564
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Rienck Aylva #22563 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Tussen 1511 en 1514 1 Vader: Epe Epes Aylva #11165 (grietman van Wonseradeel 1489-1494) Moeder: Ebel Juusma #11166 Notities
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex