10 okt 2016                   

Echtgenote: Frouck Haerda #22558
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Tiaerd Aylva #22557 Getrouwd: 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Epe Tjaerts Aylva #21989 (grietman Wonseradeel 1456) Moeder: Teda Hermana #21990
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex