10 okt 2016                   

Echtgenote: Syts Douwesdr. van Baerda #22435
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Douwe Sybrens Baerda #22436 Moeder: Tieth van Hemmema #22437
Echtgenoot: Ritscke Ritsckes van Juckema #22434 Getrouwd:
Geboren: Gedoopt: Overleden: ___ 1514 1 Begraven: in Leeuwarderadeel, Stiens 1 Vader: Ritscke Lieuwes van Juckema #22463 Moeder: Rixt van Hermana #22464
V Kind 1: Ael Ritsckesd. van Juckema #15582 Geboren: Gedoopt: Overleden: ___ 1551 1 Echtgenoot: Juw Auckes van Unia #15581 ovl. BEF 1540 Getrouwd: 2
V Kind 2: Tieth Ritsckes van Juckema #13974 Geboren: Overleden: ___ 1545 3 Begraven: in Tietjerksteradeel, Oenkerk 1 Echtgenoot: Aede van Eysinga #13973 geb. ___ 1497 ovl. 14 Sep 1551 Getrouwd: 3
Bronnen: (1) Internet: http://www.simonwierstra.nl/JUCKEMA.htm. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Unia. (3) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk Eysinga. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex