LONGERHOUW

Men neme een rijtuig van Bolsward uit
en rijde langs Longerhouw,

een zeer landelijk plaatsje, waar zelfs geen herberg is.
Daar echter stappe men even uit,
om in de dorpskerk den preekstoel te bezien.
De overlevering zegt, dat een eenvoudige arbeider
de vijf panelen heeft gesneden,
welke deze stoel waarlijk tot een sieraad strekken,
maar in elk geval is de naam des kunstenaars onbekend.
Zij stellen tafreelen voor uit de bijbelse geschiedenis:
de geboorte, de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart
en de verhooging in den hemel en het laatste oordeel.
M.E.vander Meulen in:
Friesland en de Friezen. Gids voor reizenden.
Leeuwarden 1877