http://www.parlement.com/9291000/biof/04001

Jhr.Mr. S.H. Roorda van Eysinga

financ. oppositie (1815-1848)
in de periode 1814-1822: lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer


[ V ][ ^^ ]

voornamen

Schelto Hessel

[ V ][ ^^ ]

personalia

geboorteplaats en -datum
Langweer; grietenij Doniawerstal (Frl.), 11 oktober 1780

overlijdensplaats en -datum
Langweer; grietenij Doniawerstal (Frl.), 28 augustus 1829

[ V ][ ^^ ]

partij/stroming

stroming(en)
-    orangist
-    financiŽle oppositie

[ V ][ ^^ ]

loopbaan

-    baljuw van Utingeradeel en Haskerland, van 1809 tot 1813
-    lid raad arrondissement Sneek, vanaf 1813
-    maire van Langweer, van 1813 tot 1819
-    lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor de provincie Friesland, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815
-    lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Friesland, van 21 september 1815 tot 21 oktober 1822
-    grietman van Doniawerstal, van 1819 tot 28 augustus 1829
-    lid Provinciale Staten van Friesland voor de Ridderschap, van 1828 tot 28 augustus 1829

[ V ][ ^^ ]

nevenfuncties

overzicht
-    lid Garde d'Honneur van Napoleon
-    lid Ridderschap van Friesland, van 1828 tot 28 augustus 1829

[ V ][ ^^ ]

opleiding(en)

soort en plaats academisch onderwijs
Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) Hogeschool te Groningen, van 17 september 1798 tot 17 oktober 1804

[ V ][ ^^ ]

wetenswaardigheden

-    Stemde in 1817 tegen de ontwerp-begroting van buitengewone uitgaven voor 1818
-    Stemde in 1819 tegen de ontwerp-tienjarige begroting voor 1820-1830

uit de privť-sfeer
Zijn vader was raad ter Admiraliteit van Friesland, gedeputeerde staat, lid van het algemeen bestuur van Friesland en lid van Provinciale Staten van Friesland

[ V ][ ^^ ]

overige bijzonderheden

woonplaats(en)/adres(sen)
Langweer, Huize Osinga-state

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

predikaten/adellijke titels
jonkheer, 28 augustus 1814

[ V ][ ^^ ]

publicaties/bronnen

publicaties over
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl.IV, 595

[ V ][ ^^ ]

familie/gezin

naam vader
Jhr. F.J.J. van Eysinga Frans Julius Johan

naam moeder
C.Tj. ∆binga van Humalda Clara Tjallinga

samenlevingsvorm
ongehuwd

familierelaties
-    Oom van F.J.J. van Eysinga, Eerste-Kamerlid
-    Neef (oomzegger) van I. Aebinga van Humalda, gouverneur van Friesland