State te Tjerkwerd, Jonkershuizen

Buwalda-Stapert
 
Deze state heet in de volksmond zo, omdat er links naast de voordeur een wapensteen zit gemetseld, met daarop de wapens van Buwalda en Stapert.

Bij toeval ontdekte ik vele jaren terug, deze tekening uit 1724 van een state bewoond door Juffrouw Sjoukje van Bewalda. Omdat de tekenaar, Jacobus Stellingwerf, erbij schrijft  ‘….onder Greonterp’, is de tekening ook zo gearchiveerd in het Fries Museum. Verder schrijft hij er bij dat het Eelinga State betreft.

Tekstvak: Buwalda-Stapert te Buwaldabuorren (Jonkershuizen)
Hier kan het volgende over worden vermeld.
Greonterp is een klein dorpje wat vlak bij Tjerkwerd ligt, dus de verwarring met Tjerkwerd is te verklaren. Waar de naam Eelinga of Eilinga state vandaan komt is mij niet bekend geworden. Met Juff Sjoukje van Bewalda wordt Siouckien Ulbes Homminga bedoeld, die, omdat ze op Buwalda State woonde, ook zo werd genoemd.  Siouckien was een dochter van Ulbe Auckes Homminga en Botke Bottesdr. Saarda en leefde van ong. 1658 tot na 1728. Tijdens het maken van de tekening was ze eigenaar van deze ‘stem 27’ op Jonkershuizen. Ze erfde dit huis van haar vader, die weer een kind van Aucke Siuckes Homminga en Sioerdtie Ulbes Buwalda was. Laatstgenoemde was een kind van de naamgevers van deze state: Ulbe Tiaerts van Buwalda en Bauck Hanses Stapert. Het was hun zoon die de bekende en nog steeds aanwezig wapensteen, liet inmetselen. Overigens is deze wapensteen op de tekening duidelijk te zien, net boven de ingang!

 


Tekening van J. Stellingwerf uit 1724 van 'Buwalda Stapert'.

Buwalda Stapert, anno 2014.

De gevelsteen uit de oude state, herplaatst naast de huidige voordeur.

Oude stoeppaal afkomstig van Buwalda Stapert.
.