Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 662

662 22410 2 6 pm 2 bunders, 24 roeden, 10 ellen greidland zespondematen


Nog niet geheel zeker dat onderstaande 'zesse' gekocht in 1718, hetzelfde perceel is als nr. 662, met de huurvermeldingen vanaf 1856.

 

6 pondematen greidland, 'de zesse' , behorende bij stem 14


Meij 1718 hebben de kerkfoogden van Schettens met naamen M.D. Hoitinga en Sijbren Pijtters de Witte gekogt ses pondematen greid land.


1718 Evert Johannes 8 gulden
     
1222 Sijbren Pijters  
1723 Thomas Doijes  
1724 Sijbren Pijters  
1728 Thomas Doijes  
1730 Tjepke Wijbes Hoitinga  
1743 Sijbren Pijters de Witte  

Stuk land gekocht 

9 Mei 1718 '..brengt de Rendant voor betaalinge in aan Jacob Jans Koopman van Makkum weegens het eerste Termijn Coopschat van ses pondematen Land onder kortinge van Strijk en Verhoog geld twee en tnetig Caro. gulden twee stuivers volgens quit. met No. 18 92-2-0
idem Nog betaald van onkosten van ses pondematen Landt volgens specificatie en quit.  17-5-8
Mei 1719 'Wijders brengt de Rendant in Reekening soodanige Hondert veertien Caro. Guldens sestien stuivers. Volgens Sessie van een Reversaal tot Laste van de kerke aan Jacob Jans Tichelar, betaalt weegens een Koop van ses pondematen Land wegens een Termijn verscheenen Meij 1719 114-16-0
1718 Den 6 Juli uit geven aan de Ontfanger Elselo van kontsent en veertigste pennig blijkt het Koopbrief te saamen seventien Caro. guldens vijf stuivers 4 penningen 17-5-4
1720 'Wijders brengt den Rendant in Reekening Een hondert veertien Caro. Guld. sestien st. van het Revorsaal leggende tot Last van de kerk van die ses pondemate Lands opgeschoten. Hier meede selfs betaalt 1720 verscheenen 114-16-0
     

 


 

<5-3-1856 Willem Beekes Haanstra  
5-3-1856 tot
5-3-1859
Willem Beekes Haanstra 224 gulden
5-3-1859 tot
5-3-1862
Durk Douwes Flapper (overl. 16-2-1859)
Gerben Minnes Bruinsma (opvolger contract)
194 gulden, 50 cent. Tekende het contract op 9-2-1859 !!
175 gulden
5-3-1860 tot
5-3-1862
Gerben Minnes Bruinsma 175 gulden
5-3-1862 tot
5-3-1865
Sybren Haaijes Robijn 245 gulden 44 cent
5-3-1865 tot
5-3-1868
Gerbrig Wibrens Douma 291 gulden 17,5 cent
5-3-1868 tot
5-3-1871
Gerbrig Wibrens Douma 274 gulden, 40,5 cent
<5-3-1881 Scheepsma  
5-3-1881 tot
5-3-1886
Douwe Simons Scheepsma 219 gulden
5-3-1886 tot
5-3-1891
Douwe Simons Scheepsma 211 gulden 97,5 cent
5-3-1891 tot
5-3-1896
Ulbe en Jelle Haanstra 257 gulden, 45 cent
5-3-1896 tot
5-3-1901
Tjalling Piers Spijksma Johannes Piers Spijksma 173 gulden 85 cent
     
5-3-1906 tot
5-3-1911
Tjalling Spijksma 228 gulden
5-3-1911 tot
5-3-1916
Tjalling Spijksma 358,50
5-3-1916 tot
5-3-1921
Tjalling Spijksma 50 p/pm
5-3-1921 tot
5-3-1926
Tjalling Spijksma en Pier Spijksma 99 p/pm = 600 gulden
5-3-1926 tot
5-3-1931
Pier Spijksma 498,--
5-3-1931 tot
5-3-1936
Spijksma 282,--
5-3-1936 tot
5-3-1939
P. Spijksma en Tj. Spijksma 198 gulden