Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 656-657
Fintje met de Yester

656 290 1 0,08 pm 1 bunder, 72 roeden, 40 ellen.   het Fintje met de Yester
657 16950 1 4,6 pm

...moetende dit perceel twee dammen onderhouden en het zet aanaarden, het onderhoud en de herstelling van het zet blijft aan verhuurders; thans in gebruik bij Willem Haanstra.

'een hectare twee en zeventig are veertig centiare weiland'.

De tweede naam is degende die borg staat voor de huurder !!


<5-3-1856 Willem Haanstra  
5-3-1856 tot
5-3-1859
Douwe Jans de Boer (overl. 2-4-1856)
Jan Douwes de Boer
176 gulden (betaling op St. Martinidag 11 november)
5-3-1859 tot
5-3-1862
Jan Pieters Porten 164 gulden
5-3-1862 tot
5-3-1865
Willem Beekes Haanstra 187 gulden, 64,5 cent
5-3-1865 tot
5-3-1868
Gerbrig Wibrens Douma 202 gulden 89 cent
5-3-1868 tot
5-3-1871
Gerbrig Wibrens Douma 208 gulden 75,5 cent
     
<5-3-1881 Haanstra  
5-3-1881 tot
5-3-1886
Ulbe Willems Haanstra en Taeke Ulbes Tjeerdema 179 gulden 32 cent
5-3-1886 tot
5-3-1891
Ulbe Willems Haanstra en Taeke Ulbes Tjeerdema 142 gulden, 17,5 cent
5-3-1891 tot
5-3-1896
Tjalling Piers Spijksma en Anne Tjeerds de Jong 172 gulden, 85 cent