Witmarsum, Sectie C, nr. 578

     
11 jan 1877 tot
herfst 1880
Sijbren Haijes Robijn 102 gulden 50 cent.
5-3-1881 tot
5-3-1886
Sijbren Haijes Robijn en Tjeerd Douwes de Jong 45 gulden, 82,5 cent
5-3-1886 tot
5-3-1891
Sijbren Haijes Robijn en Tjeerd Douwes de Jong 44 gulden, 75 cent
5-3-1891 tot
5-3-1896
Sijbren Robijn en Jaan Ypes Jansen 45 gulden
5-3-1896 tot
5-3-1901
Fransiscus Homminga en Gerben Homminga 40,25 (beide te Bolsward)
     
5-3-1906 tot
5-3-1911
Popke Zijlstra 1/2 / D. de Boer 1/2 46,80 totaal
5-3-1911 tot
5-3-1916
Douwe D. de Boer 50,40
5-3-1916 tot
5-3-1921
G. Jorritsma 38,25 p/pm
5-3-1921 tot
5-3-1926
Douwe D. de Boer 76 p/pm = 91 gulden, 20 cent
5-3-1926 tot
5-3-1931
Douwe de Boer (borg Johan de Boer) 88,80
5-3-1931 tot
5-3-1936
Dirk B. Feenstra 43 gulden, 20 cent.
24-2-1937 tot
1-12-1938
Lieuwe S. Jorritsma 37 gulden

De kerk van Schettens kocht dit stuk land.

1 pondemaat = 36 3/4 are.

In 1832 was dit stuk bouwland, 4760 m2 groot, in eigendom van de Erven Sieberen Boukes Tiemstra.

1876 Betaald aan Ledeboer 'als koopsom van 47 roeden en 60 el land in 1876' 1800,--
1876 Betaald 'zijnde onkosten van de koopsom' 186,--

In 1862 koopt Ulbe Baukes Tijmstra te Wons dit perceel, voor fl. 1242,-- van Siebren Tijmstra, landbouwer en wethouder van de gem. 't Bildt, wonende te Lieve Vrouwen Parochie. (zie akte in archief).

- Bezittingen van de kerk
- Diverse huur contracten