Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 459

459 41090 2 11 pm 4 bunders, 10 roeden, 90 ellen weiland de elfpondematen

 


     
5-3-1865 tot
5-3-1868
Gerben Minnes Bruinsma 525 gulden 50 cent
5-3-1868 tot
5-3-1871
Gerben Minnes Bruinsma 517 gulden 11,5 cent
<5-3-1881 Taeke Tjeerdema  
5-3-1881 tot
5-3-1886
Taeke Ulbe Tjeerdema en Harmen Bokkes Stremler 601 gulden 87.5 cent
5-3-1886 tot
5-3-1891
Taeke Tjeerdema en Beeke Willems Haanstra 366 gulden 80 cent
5-3-1891 tot
5-3-1896
Hendrik Haanstra en Harmen Bokkes Stremler 365 gulden (Janke W. Haanstra wed. gebruikt het stuk land)
5-3-1896 tot
5-3-1901
Beeke Haanstra en Jelle Haanstra 288,40