Het Kleiland

Naam Kad. nr.
Tjerkwerd C
Grootte PM Grootte hect. Gekocht Verhuurd: 1640- 1832 eigendom? Pacht 1908:
't Kleiland Kad. Gem. Tjerkwerd C 420 4 pm. 1:48:50 ha. 1908-1912
1913-1917
  ja - ja 225,--

In 1832 al eigendom vd kerkvoogdij. Toen 14850m2.
'gelegen aan de Makkumer - Bolswardervaart onder Longerhouw.

Werd hier wellicht het klei uit gehaald, vanaf 1848 ?

Op 22-5-1970 perceel 409 en 420 (totaal 4:56:10) geruild met Tjerkwerd C 319-1012, samen 5:04:25, die in eigendom waren van dhr. S. Hettinga. In het contract staat dat 409-420 al sinds onheuglijke jaren in eigendom waren van de kerkvoogdij.

.